بینندگان برنامه و کاربران سایت می توانند از این طریق نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با برنامه ۹۰ و همینطور وب سایت به صورت مستقیم با عوامل برنامه در میان بگذارند.

مطمئن باشید تمام نظرات شما بررسی شده و در ادامه مسیر راهنمای ما خواهد بود.