اختصاصی/ حضور فرهاد مجیدی در ورزشگاه آزادی

3 سال پیش
7641
نظرات کاربران
ناصر خان استوره.7 مقدس.10 علی منصور
اهای فرهاد مجیدی
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۵:۵۱
پاسخ
1
33
استتتتوره
همونطور که معنیش وکاربردشو نمیدونی دیکته شم نمیدونی ،ماروباش با کی کری میخونیم
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۲۲:۱۲
21
0
m
اسطوره اینه ؟!! خودنمایی این بار با داداشی .
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۵۰:۱۳
پاسخ
36
7
ناصر خان استوره.7 مقدس.10 علی منصور
اهای فرهاد مجیدی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۲۶:۲۳
پاسخ
4
32
ابی دو ستاره
باز هم شو اجرا کردن شروع شد و چقدر ساده ایم ما هوادارها !
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۳:۰۷
پاسخ
44
14
فقط آبیته
برات متأسفم بدبین خان
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۶:۱۵
4
29