نظرات کاربران
محمد
درگذشت منصورپورحیدری روتسلیت میگم وازآقای فردوسی پوربه خاطربرنامه 90تشکرمیکنم که همیشه مخاطباش زیادن.
۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۷:۴۳
پاسخ
0
13