امضا دادن مسی و آگوئرو به هواداران آرژانتین

4 سال پیش
1398
نظرات کاربران
حمید مسی
زنده باد "عشق و سلطان قلبم،مسی" و تیم ملی آرژانتین
۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۸:۰۹
پاسخ
1
6