تکل خشن آردا توران روی سوارز در تمرین بارسا

4 سال پیش
8700
نظرات کاربران