نظرات کاربران
رائول
توی این بازی فقط شاهد درخشش حامد لک و محمدرضا اخباری بودیم. و البته توپ خراب کردن بازیکنان...
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۹:۲۰
پاسخ
7
38
زلزله 6 ریشتری سرخ
آی بدو آی بدو
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۵:۴۲
پاسخ
19
44
فکور
حامد لک هر کاری کرد که پا جای پای رحمتی بذاره ، بخاطر صبوری داور موفق نشد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۵:۳۰
پاسخ
22
23