نظرات کاربران
مستاجر خدا نیستم بندشم
اخه چی میشد تا اخر بازی با ریسک بلا سرویس میزدیم. مگه فرهاد نمیتونست بزنه سرویس اخر رو. لحظه اخر لرزیدیم و الا برزیل وا داده بود
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۸:۱۰
پاسخ
4
7