نظرات کاربران
محمد پایه
بحرین با توجه به میزبانی بازی بهتری انجام داد و موقعیت های بسیار خطرناک و بیشتری داشت.
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۲:۲۲
پاسخ
3
5