عکس و امضای هواداران از بازیکنان اینتر پیش از دیدار دوستانه

3 سال پیش
1043
نظرات کاربران