مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرم توسط علی هاشمی و کسب مدال نقره حرکت یکضرب دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان

6 ماه پیش
969
نظرات کاربران