موقعیت فوق العاده طارمی که به طرز عجیبی گل نشد

10 ماه پیش
12540
نظرات کاربران
استقلال
گل نکردنش از گل کردنش سخت تر بود با چشم بسته زد حواسش بیشتر جمع میبود گل میشد ادمین چاپ کن لطفا
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۰۲:۰۴
پاسخ
7
52