نگاهی به هشت سال حضور کارلوس کی‌روش در ایران (چهار سال اول)

10 ماه پیش
2436
نظرات کاربران
محمدرضا
کارنامه کیروش در مجموع مثبت بود و با این امکانات و شرایط اقتصادی و دخالتهای همه اهل و نااهل حداکثر نتیجه را کسب کزد .
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۶:۱۶
پاسخ
2
13