وزنه برداری قهرمانی جهان: مدال نقره کیانوش رستمی در دو ضرب

4 سال پیش
9056
نظرات کاربران