وزنه برداری قهرمانی جهان: مدال برنز کیانوش رستمی در یک ضرب

4 سال پیش
4237
نظرات کاربران