گفتگو با علیرضا عزتی درباره وضعیت نابسامان نفت تهران (نود 16 فروردین)

4 سال پیش
5224
نظرات کاربران
مهیار
اون آخرش که به احترام خدا از جاش پاشد همه کار و خراب کرد. خوب داشت مصاحبه میکرد یهو هول شد. البته عادل خوب جمعش کرد و بحث و به قد و این ها کشوند تا دوباره تکرار نکنه...
۱۷ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۹:۲۸
پاسخ
3
7