گفتگو با نصیرزاده و مهاجری و براتی درباره شائبه تبانی در دربی تبریز و مالکیت مشترک تیم های تبریزی (نود 20 اسفند)

11 ماه پیش
7426
نظرات کاربران
R
مرامی و مردونه جناب نصیر زاده صحبتهاش روشنگر و عالی بود و بخوبی تونس جواب شبهه های بازی تراکتور و ماشین رو بده یاشاسین هوشنگ نصیر زاده ادمین بیطرف بچاپ
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۱۵:۴۷
پاسخ
74
66
آرمان
یاشاسین یاشیل ماشین یاشاسین تراختور یاشاسین هوشنگ نصیرزاده
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۲۱:۱۱
پاسخ
72
60