گفتگو با نصیرزاده و مهاجری و براتی درباره شائبه تبانی در دربی تبریز و مالکیت مشترک تیم های تبریزی (نود 20 اسفند)

1 سال پیش
7572
نظرات کاربران
R
مرامی و مردونه جناب نصیر زاده صحبتهاش روشنگر و عالی بود و بخوبی تونس جواب شبهه های بازی تراکتور و ماشین رو بده یاشاسین هوشنگ نصیر زاده ادمین بیطرف بچاپ
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۱۵:۴۷
پاسخ
76
66
آرمان
یاشاسین یاشیل ماشین یاشاسین تراختور یاشاسین هوشنگ نصیرزاده
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۲۱:۱۱
پاسخ
76
60