گل اول الدحیل به پرسپولیس (معز علی)

1 سال پیش
6745
نظرات کاربران
مسعود
مثل همیشه پاشنه اشیل ماهینی و همیشه ماهینی
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۲۵:۱۸
پاسخ
3
4
مسلم
وبازهم فاجعه ای ب نام های ماهینی و انصاری از راست و چپ
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۱۹:۴۰
پاسخ
3
4