نظرات کاربران
سیاوش حلمی
همان گونه بازی کردیم که باید بازی میکردیم ،در پای تلویزیون و همینطور تلفن با پسرانم تاکید داشتم که نتیجه این بازی که از جانب کیروش طراحی شده در 15 دقیقه پایانی رقم خواهد خورد و بازی هرچه جلوتر برود شانس ما افزایش مییابد . من بازیو بدون کمترین استرس دنبال میکردم !
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۶:۳۲
پاسخ
0
0